اعضا انستیتو ایرانی مشاوران مارکتینگ، در این شب گرد هم آمده و  درکنار یکدیگر شب به یاد ماندنی را رقم زدند. در این گردهمایی، تازه ترین رویدادها، برنامه‌ها و اتفاقات انستیتو مورد بررسی قرار گرفته و در فضایی مماو از شادی و نشاط به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند. در این مراسم، جناب آقای دکتر بهروزناصرالمعمار به تبیین اهداف، برنامه‌های آتی انستیتو پرداختند. پس از این تبادل نظرات و دیدگاه‌ها، اعضا شام را در کنار یکدیگر و در محیطی دوستانه و پر نشاط صرف کردند. در پایان مراسم عکس دست جمعی خانواده بزرگ IMCS ثبت شد. این مراسم به میزبانی رستوران برگربار۵۳ برگزار شد. شما نیز می‌توانید یکی از اعضا خانواده بزرگ IMCS باشید.