021 - 44 35 52 27 Info@imcs.institute

دریافت خدمات مشاوره

انستیتو ایرانی مشاوران مارکتینگ IMCS به عنوان اولین انستیتو تخصصی ارائه خدمات مشاوره مارکتینگ آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای کسب و کار می‌باشد. شما می‌توانید با ارسال سوالات و یا درخواست جلسه حضوری، از خدمات این بخش بهره مند شوید.

ارسال درخواست