دراین صفحه، ویدئوهای مرتبط با انستیتو، صنعت مشاوره و نیز ویدئوهای تخصصی در حوزه‌های مارکتینگ، برندینگ، تبلیغات، استراتژی،مدیریت عمومی، مدیریت منابع انسانی و… منتشر می‌شود.