021 - 44 35 52 27 Info@imcs.institute

چکیده

این نظریه توسط جوزف لوفت و هری اینگهام ارائه گردیده است. توضیح اجمالی در مورد این نظریه این که:

شخصیت هر کدام از ما از چهار بخش تشکیل شده:

خود عمومی که هم برای خودمان و هم برای دیگران شناخته شده است.

خود کور که برای خودمان ناشناخته و برای دیگران شناخته شده است.

خود خصوصی که برای خودمان شناخته شده و برای دیگران ناشناخته است.

خود ناشناخته که هم برای خودمان و هم برای دیگران ناشناخته باقی مانده است.

همانطور که می‌دانید همه ما دارای یک سری ویژگی و خصوصیت (افکار، احساسات، رفتارها، مهارت‌ها، دانش، پیشینه شخصی و . . . ) هستیم.  هر کس با مقداری از این ویژگی‌ها آشنا است و برخی دیگر نیز در نقطه کور او قرار دارند و توان مواجهه با آنها را ندارد یعنی یا از وجود آنها بی خبر است و یا آنها را انکار می‌کند (همان چیزی که در روانشناسی عمقی به آن سایه گفته می‌شود).  افراد دیگری هم که با این فرد در تعامل هستند یک سری از خصوصیت او را می‌شناسند و از یک سری دیگری از ویژگی‌های وی بی خبرند.  بنابراین ویژگی‌های هر فرد را وقتی با فرد دیگر تعامل برقرار می‌کند می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد

  1. ویژگی‌هایی که نه خود از آن خبر دارد و نه طرف مقابل.
  2. ویژگی‌هایی که هم خود از آن اطلاع دارد و هم طرف مقابل.
  3. ویژگی‌هایی که خود از آن خبر ندارد ولی طرف مقابل از آن خبر دارد.
  4. ویژگی‌هایی که خود از آن خبر دارد ولی طرف مقابل از آن بی خبر است.

با این مقدمه به سراغ تشریح پنجره جوهری می رویم پنجره جوهری به شکل یک جدول چهار خانه نمایش داده می‌شود، مانند شکل زیر

 

شکل پنجره جوهری

 

۱.     ناحیه آشکار

این خانه آنچه را که شما درباره خودتان می دانید و دیگران نیز درباره شما می دانند نمایندگی می کند .

۲.    ناحیه کور

این خانه نشان دهنده چیزهایی است که شما در مورد خودتان نمی دانید ولی دیگران در مورد شما می‌دانند.

۳.   ناحیه پنهان

این خانه نماینده آن بخشی از وجود شما است که شما خودتان از آن آگاه هستید ولی دیگران از آن بی خبر هستند.

۴.     ناحیه ناشناخته

این خانه نماینده چیزهایی در وجود شما است که هم خودتان از آن بی خبرید و هم دیگران.

 هدف مدل

هدف نهایی پنجره جوهری این است که ناحیه آشکار بزرگتر شود(البته بدون افشای اطلاعاتی  که بسیار شخصی هستند. ) این خانه مهمترین بخش این پنجره است چرا که از دید جوهری بطور کلی هر چه افراد یک گروه بیشتر در مورد یکدیگر بدانند، همکاری، بهره وری و کارآیی آنها وقتی با هم کار می کنند افزایش می یابد.

فرآیند افزایش ناحیه آشکار، خود گشودگی نامیده می شود که یک فرآیند بده بستانی بین شما و کسانی است که با شما تعامل دارند یا کار می کنند.  هر چه که شما اطلاعات بیشتری در مورد خود به دیگران می‌دهید ناحیه آشکار شما بصورت عمودی کسترش می یابد یعنی ناحیه پنهان شما کوچک می شود.  به همان ترتیب وقتی افراد به شما بازخورد می دهند، ناحیه آشکار افقی گسترش پیدا می کند و ناحیه کور کوچک می شود و شما به شناخت بیشتری از خود دست پیدا می کنید.  همچنین شما و دیگران می توانید با به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی  که شما در مورد خود دارید و آنها در مورد شما دارند ناحیه ناشناخته را نیز کوچک کنید.  افرادی که ناحیه آشکار بزرگی دارند افرادی هستند که به آسانی می توان با آنها سر صحبت را باز کرد، این افراد با صداقت و رو راستی با دیگران ارتباط برقرار می کنند و با گروه به خوبی کار می کنند.  برخی از افراد ناحیه کور بزرگی دارند و موضوعات زیادی در وجود آنها برای خودشان ناشناخته است اما دیگران می توانند این موضوعات و مسایل را به روشنی ببینند.  این افراد ممکن است دچار مشکل احترام به خود باشند و حتی ممکن است وقتی با دیگران کار می کنند موضوعاتی آنها را تحریک کند و باعث خشم آنها بشود.

گردآوری و تألیف: تیم تحریریه